Elinkumppanimme diabetes/Vår livskamrat diabetes

Sunnuntai 1.10.2017 - Maj-Britt Jokela

Diabetes on elinikäinen ongelma, mikä saattaa järkyttää kun tietää sairastuneensa siihen. Tämä koskee meitä ikääntyviä 2-tyyppiläisiä samoin kuin 1-tyypin nuoria, lapsia ja heidän läheisiänsä. Ei pidä jäädä yksin sairautensa kanssa, vaan tuntemuksistaan kertominen ja kysymyksiin vastauksien saaminen, sekä sen toteaminen että on muitakin joilla on samat ongelmat helpottaa sairastuneen arkipäivää. Myönteinen suhtautuminen sairauteen auttaa. Älä anna tiedon sairastumisestasi lamauttaa itseäsi, vaan ota yhteyttä tahoihin missä voit tavata toisia diabeetikkoja, kuten esimerkiksi seutukuntasi diabetesyhdistykseen.

Vertaistuki on muutakin kuin tapaamisia koulutettujen vertaistukihenkilöiden ja - ryhmien kesken. Me Porvoon Diabetesyhdistyksessä tavataan toisiamme erilaisissa tapahtumissa ja kokoontumisissa missä virkistyksen ja liikunnan ohessa päivän päähenkilönä on usein diabetes. Mikäli kaipaat tukea tule mukaan liikkumaan ja harrastamaan kanssamme!            Tarvitsemme toinen toisemme.

Diabetes är ett problem för livstiden, vilket kan chockera, när man fått veta att man har blivit drabbad. Detta berör såväl oss äldre personer av typ 2 som ungdomar och barn av typ 1 samt deras närstående. Man bör inte bli ensam med detta, utan genom att berätta om sina känslor och få svar på sina frågor, samt genom att konstatera att det finns andra med samma problem, underlättar vardagen. En positiv inställning till sjukdomen hjälper. Låt inte vetenskapen om ditt insjuknande förlama dej, utan tag kontakt med riktningar, där du kan träffa andra diabetiker, som till exempel diabetesföreningen på din egen ort.

Kamratstöd är också annat, än som att på möten träffa utbildade kamratstödpersoner. Vi på Borgå Nejdens Diabetesförening rf träffas på olika tillställningar och sammankomster, där förutom rekreation och motion även huvudpersonen diabetes är med. Ifall du längtar efter stöd, kom med och motionera samt idka olika hobbyn tillsammans med oss!                       Vi behöver varandra.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yhdessä eteenpäin