Tapahtumakalenteri

Sunnuntai  21.7.2024Näytelmä Vielä Ehtii
Tiistai  10.9.2024Aurinkoiset Eläkeläise
Perjantai  13.9.2024Keilailu/Bowling
Torstai  19.9.2024Uinti- ja saunailta
Torstai  19.9.2024Vertaistuki
Perjantai  27.9.2024Keilailu/Bowling
Torstai  3.10.2024Vertaistuki
Torstai  3.10.2024Uinti ja saunailta

Diabetesbarometri 2023 julkaistiin Diabeteslehdessä 6/2023. Päällimmäiseksi nousi diabetesta sairastavien lasten vanhempien jaksaminen silloin kun tukiverkosto puuttuu. Huolia on monenlaisia. Miten huolehtia sairaudesta kun työt stressaavat, miten omaa diabetesta tulisi hoitaa ja miten itse pystyä kantamaan vastuuta. Taloudellinen tilanne saattaa olla monelle huoli kun rahat eivät riitä kalliisiin lääkkeisiin. Tänä päivänä myös lääkkeiden saatavuus oli huolen aiheena. Lääkärien ja osaavan ammattihenkilöstön puute oli lähes kaikilla hyvinvointialueilla varteenotettava. Harva potilas pääsi tapaamaan käynneillään samaa hoitajaa tai lääkäriä. Onneksi on myös diabeetikoita jotka kokivat että sairaus ei aiheuta erityistä huolta ja ovat sinut sen kanssa. Vertaistuki on samaa sairautta sairastavalle tärkeä yhteys kun huoli painaa ja mieltä askarruttaa. 

Mikäli käytät insuliinipistosta, olethan tietoinen siitä, että insuliinireseptien voimassaoloaika on muuttunut vuoden alussa niin, että lääkemääräys on voimassa vain vuoden aiemman kahden vuoden sijaan.

Kiitos kun olet mukana tukemassa toimintaamme, jokainen jäsen on meille arvokas.

Diabetesbarometern 2023  publicerades i Diabetes tidningen 6/2023. Som överst framgick att diabetikernas och föräldrar med diabetikerbarn ork inte räcker till då nätverk fattas. Orosmomenten är varierande. Hur kan man taga hand om sjukdomen då arbetet stressar, hur skall egenvården skötas och hur kan man bära ansvar? Den ekonomiska situationen kan vara för många ett orosmoment då pengarna inte räcker till för dyra mediciner. I dagens läge är också oron stor över att läkemedlens tillgång är svår. En avsevärd brist på nästan alla välfärdsområden är bristen på läkare och kunning yrkespersonal. Få patienter fick möjligheten att träffa på mottagningen samma skötare eller läkare varje gång. Lyckligtvis fanns också diabetiker vilka erfor att sjukdomen inte orsakade speciell oro och att de kände sej trygga med egenvården. Kamratstöd är ett viktigt samband mellan patienter med samma sjukdom då oron kommer över och sinnet förvirrar.

Du är väl medveten om, att insulinreceptet är giltigt endast ett år framöver, istället för tidigare två år.

Tack för att du är med och stödjer vår verksamhet, varje medlem är värdefull.