Perhekerho / Familjeklubben

Perhekerhon vetäjinä vuonna 2023 toimivat Henriikka Keski-Sipilä, Iina Sirkka-Hovén ja Salla Vähäkangas

Perhekerho on tarkoitettu pääasiassa perheille, joissa on diabetesta sairastava lapsi. Kerhoon toimintaan osallistumiseksi ei peritä erillistä jäsenmaksua, riittää yhden perheenjäsenen maksama jäsenmaksu Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry:lle. Yleensä tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki perheenjäsenet. Tapahtumat ovat pääosin maksuttomia, jollei toisin ilmoiteta.

Seuraa ilmoitteluamme paikallisten lehtien yhdistyspalstoilla sekä yhdistyksen kotisivuilla kohta tapahtumakalenteri. 

Toivotamme lasten vanhempia sydämellisesti mukaan toimintaamme. Te tunnette parhaiten lastenne tarpeita ja toivomuksia.

Ota yhteyttä perhekerhoon: porvoodiabetes.perhekerho@gmail.com

Tarvitsetko lastenhoitajaa lyhytaikaiseen hoitoon? Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on yhteityössä Suomen Diabetesliiton kanssa antanut lastenhoitajille perehdytyskoulutusta tyypin-1 diabeeteksesta. Koulutuksen käynyt lastenhoitaja on saanut mm -  lisätietoa diabeeteksesta sairastavan lapsen hoitoa liittyen -  osaa teknisesti glukoosiseurannan sekä insuliinin annostelun -  osaa hypoglykemian ensiavun -  saanut lisätietoa hiilihydraateista ja niiden arvioinnista.  Kysy lisää MLL:n lastenhoitovälityksestä: www.mll.fi/vanhemmille/lastenhoito-valityspisteet/ www.elastenhoito.fi

Ansvariga för familjeklubben är Henriikka Keski-Sipilä, Iina Sirkka-Hovén och Salla Vähäkangas

Familjeklubben är huvudsakligen till för familjer med barn som har diabetes. För deltagandet i klubben uppbärs ingen skild medlemsavgift, det räcker med att en familjemedlem betalar medlemsavgift till Borgå Nejdens Diabetesförening rf. I allmänhet kan alla familjemedlemmar delta i evenemangen. Evenemangen är huvudsakligen avgiftsfria, om inte annat meddelas.

Följ med våra annonser i de lokala tidningarnas spalter för föreningar och våra hemsidor på punkt tapahtumakalenteri.

Vi önskar barnens föräldrar hjärtligt välkomna med i vår verksamhet. Ni känner bäst till era barns behov och önskningar,

Tag kontakt med familjeklubben; porvoodiabetes.perhekerho@gmail.com.

Är du i behov av barnvakt för en kortare tid? Mannerheims Barnskydds-förbund (MLL) har i samarbete med Finlands Diabetesföbund gett barnskötare introduktionsutbildning på diabetes av typ-1. En utbildad barnskötare har fått tilläggsinformation om skötsel för barn som har diabetes, känner tekniskt till uppföljningen av glucos och insulindosering, känner till första hjälp av hypoglykemi, fått tilläggsinformation om kolhydrater och deras värdering. För vidare information: www.mll.vanhemmille/lastenhoitovälityspisteet/.elastenhoito.fi