Yhteystiedot

 

SÄHKÖPOSTI/E-POST:
porvoondiabetes88@gmail.com

Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry-Borgå Nejdens Diabetesförening rf
Hasselholmantie 222/Hasselholmsvägen 222
07310 Sannainen/Sannäs

Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry on Porvoon Yhdistyskeskus ry:n jäsen

Borgå Nejdens Diabetesförening rf är medlem i Borgå Föreningscentral rf