Hallitus/Styrelse  2023

yhdistyksen sähköposti/föreningens e-post
porvoondiabetes88@gmail.com

 

Maj-Britt Jokela, puheenjohtaja/ordförande, diabetesneuvosto/diabetesrådet, alueverkoston yhteyshenkilö/kontaktperson i det regionala nätverket
maj-britt@hotmail.fi

Hannu Sievers, varapuheenjohtaja/viceordförande, liikuntavastaava/motionsansvarig, diabetesneuvosto/diabetesrådet, alueverkoston varayhteyshenkilö/suppleant i det regioala nätverket
hannu.sievers@gmail.com

Henriikka Keski-Sipilä, sihteeri/sekreterare, perhekerhon veträjä/ansvarig för famijeklubben hkeskisipila@gmail.com                                                                                                                                                                              Terttu Maasto, taloudenhoitaja/kassör, jäsenasiat/medlemsärenden   terttu.maasto@gmail.com

Muut jäsenet

VeikkoVainikka diabetesneuvosto/diabetesrådet

Sirkka Sorvali Aurinkoiset eläkeläiset kerhon vetäjä/ansvarig för Soliga pensionärer

Katri Nevalainen viestintä/kommunikation

Liisa Tervonen

Iina Sirkka-Hovén perhekerhon vetäjä/ansvarig för familjeklubben