Diabetesliiton tiedote

15.03.2020

DIABETESLIITON TIEDOTE YHDISTYSTOIMIJOILLE 13.3.2020

Diabetesliitto kehottaa kaikkia diabetesyhdistyksiä perumaan tulevat kokoontumiset toukokuun loppuun 31.5.2020 saakka - erityisesti kaikki tapahtumat, joihin olisi osallistumassa pääosin diabetesta sairastavia. Tämä koskee yhdistysten järjestämiä retkiä, tapaamisia, tapahtumia sekä sääntömääräisiä kokouksia, mukaan lukien kevätkokoukset.

Huomaattehan myös, että Diabetesliitto peruuttaa tai siirtää kaikki omat tästä ajankohdasta toukokuun loppuun asti järjestettäväksi suunnitellut kurssit ja tapahtumat (mukaan lukien liiton kokous 26.4), joihin olisi osallistumassa pääosin diabetesta sairastavia.

Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry:n hallitus päätti 14.3.2020 noudattaa Diabetesliiton kehotus ja peruuttaa toukokuun loppuun asti suunnitellut tapahtumat.

PORVOON SEUDUN DIABETESYHDISTYS RY

Hallitus

DIABETESFÖRBUNDETS MEDDELANDE TILL FÖRENINGSAKTÖRER 13.3.2020

Diabetesförbundet uppmanar alla diabetesföreningar att inställa kommande sammankomster till slutet av maj fram till 31.5.2020 - speciellt evenemang där deltagarna främst består av diabetiker. Detta berör utflykter, sammankomster, evenemang samt stadgeenliga möten, inklusive vårmöte.

Märk såväl också att Diabetesförbundet inhiberar eller flyttar framåt alla egna planerade kurser och evenemang till slutet av maj (även förbundsmötet 26.4) där huvudsakligen diabetiker skulle ha deltagit.

Borgå Nejdens Diabetesförening rf:s styrelse beslöt 14.3.2020 hålla sig till förbundets uppmaning att inhibera de händelser vilka hade planerats fram till slutet av maj.

BORGÅ NEJDENS DIABETESFORENING RF

Styrelsen